RSS

Arsip Tag: Nasehat

KUMPULAN NASEHAT DAN PELAJARAN

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya niscaya Allah akan pahamkan dirinya dalam urusan agama.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu’anhu)

Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 31, 2012 inci Dakwah, Pelajaran Berharga

 

Tag: , , , , , ,

Jangan Lupakan Allah!

Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu’anhuma, Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Pada hari kiamat didatangkan seorang hamba. Kemudian dikatakan kepadanya: “Bukankah telah Aku berikan kepadamu pendengaran, penglihatan, harta, dan anak? Aku tundukkan untukmu binatang ternak, tanam-tanaman. Aku tinggalkan kamu dalam keadaan menjadi pemimpin dan mendapatkan seperempat hasil rampasan perang. Apakah dulu kamu mengira akan bertemu dengan-Ku pada hari ini?” Orang itu menjawab, “Tidak.” Allah pun berkata, “Kalau begitu pada hari ini Aku pun melupakanmu.” (HR. Tirmidzi, beliau berkata: hadits sahih gharib, lihat al-Ba’ts karya Ibnu Abi Dawud, hal. 36-37)

Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 8, 2012 inci Bersih Jiwa, Tafsir

 

Tag: , , , , , , ,

Saudariku… Sampai Kapan Kau Terlena?

Diterjemahkan dari kitab Ilaa Mataa Al Ghaflah karya Abu Umar Salim al Ajmi’

oleh Nafisah bintu Abi Salim -semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik-

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi termulia, pemuka para rasul. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.

Read the rest of this entry »

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 3, 2009 inci Pelajaran Berharga

 

Tag: , , , , , , ,

Tujuh belas kali dalam sehari semalam

Segala puji adalah hak Allah, Yang telah mengutus manusia-manusia pilihan untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Shalawat dan keselamatan kita panjatkan untuk Nabi kita, teladan dan panutan kita, Muhammad bin Abdullah al-Qurasyi, demikian juga kepada para sahabatnya dan pengikut jalan hidup mereka.

Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 3, 2009 inci Pelajaran Berharga

 

Tag: , , ,

Untuk saudaraku…

Segala puji dan syukur semata-mata hak Allah ta’ala. Sholawat dan keselamatan semoga terlimpah kepada khalil ar-Rahman, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Amma ba’d.

Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada April 26, 2009 inci Dakwah

 

Tag: , , ,

TUNTUTAN KEADAAN

Di antara sebab tersebarnya kebatilan dan bertambah buruknya keadaan masyarakat adalah berbagai macam alasan yang diada-adakan oleh syaitan dan bala tentaranya demi melestarikan kemungkaran. Umat-umat terdahulu yang menentang dakwah para rasul pun demikian. Ketika para rasul itu menyeru mereka untuk mengesakan Allah dan taat kepada utusan-Nya, maka serentak muncullah berbagai dalih dan argumentasi mereka untuk mengelak dari kewajiban tersebut. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Apabila dikatakan kepada mereka; ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, maka mereka mengatakan; ‘Bahkan kami akan tetap mengikuti apa-apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami’. Apakah mereka akan tetap mengikutinya apabila ternyata nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak memahami apa pun dan sama sekali tidak berada di jalan petunjuk?”. (QS. al-Baqarah : 171)

Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 10, 2009 inci Bersih Jiwa

 

Tag: , , ,

SABARLAH SAUDARAKU…

Menjelang sore hari, beberapa orang pemuda berjalan menyusuri jalan kecil di daerah kos-kosan di sekitar kampus terkenal di Yogyakarta. Tidak sebagaimana keumuman pemuda yang lainnya, mereka mengenakan baju koko, celana di atas mata kaki, dan memelihara jenggot meskipun hanya beberapa helai. Anda tahu kiranya kemana mereka hendak menuju? Ya, benar mereka hendak menimba ilmu syar’i. Menghampiri salah satu taman surga yang ada di atas muka bumi, yaitu majelis ilmu.

Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 31, 2009 inci Dakwah

 

Tag: , , ,

AGAMA ADALAH NASEHAT

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama seluruhnya adalah nasihat.” Maka kami bertanya, “Untuk siapa wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Yaitu untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk rakyatnya.” (HR. Muslim [55]).

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 3, 2009 inci Jalan Lurus

 

Tag: , , ,

MENJADI MUSLIM YANG SUKSES

Mendapatkan ketentraman dan hidayah di dunia dan di akhirat merupakan tolok ukur kesuksesan. Sedangkan hal itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan tauhid yang bersih dari berbagai macam kotoran dan penyimpangan, terutama dosa kesyirikan.

Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 15, 2008 inci Jalan Lurus, Keutamaan, Penjabaran

 

Tag: , ,

UNTUKMU, WAHAI PARA PEMUDA!

Saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah menambahkan taufik-Nya kepada kita. Sesungguhnya kita hidup untuk sebuah tujuan yang mulia yaitu beribadah kepada Allah semata. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat : 56). Para rasul dan kitab-kitab suci diturunkan Allah untuk menggugah kesadaran kita guna melaksanakan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya.

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 11, 2008 inci Bersih Jiwa, Jalan Lurus, Pemurnian Ajaran

 

Tag: ,