RSS

Arsip Tag: Motivasi

Tujuan Penciptaan Insan

2

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Nabi akhir zaman. Amma ba’du.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan hidup di alam dunia ini untuk sebuah tujuan yang jelas. Sebagaimana firman Allah (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 12, 2014 in Jalan Lurus, Keutamaan

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tiga Amalan Utama

hijau

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Tidaklah seorang hamba memberikan maaf -terhadap kesalahan orang lain- melainkan Allah pasti akan menambahkan kemuliaan pada dirinya. Dan tidaklah seorang pun yang bersikap rendah hati (tawadhu’) karena Allah (ikhlas) melainkan pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah.” (HR. Muslim di Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab [2588])

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 5, 2013 in Keutamaan

 

Tag: , , , , , , , , , , ,

Bulan Yang Dinantikan

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 13, 2013 in Dakwah, Keutamaan

 

Tag: , , , , , , , , , , , ,

Untuk saudaraku…

Segala puji dan syukur semata-mata hak Allah ta’ala. Sholawat dan keselamatan semoga terlimpah kepada khalil ar-Rahman, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Amma ba’d.

Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada April 26, 2009 in Dakwah

 

Tag: , , ,