RSS

Arsip Tag: Salafi

Buku Baru ‘Inilah Jalanku…’

Cover-Inilah-Jalanku-Depan

Kenapa kita harus ngotot membela seorang tokoh, beberapa individu, sebuah partai, yayasan, organisasi, pergerakan, perhimpunan, kesatuan aksi, atau apapun namanya kalau ternyata mereka menyimpang dari jalan Rasul dan para Sahabat?

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 16, 2014 in Dakwah, Jalan Lurus, Pemurnian Ajaran

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Pengumuman Bagi Peserta Program at-Tarbiyah

Pengumuman Bagi Peserta Program at-Tarbiyah

time2

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan ini, diumumkan kepada segenap peserta program Belajar Tauhid Jarak Jauh at-Tarbiyah, bahwa berkaitan dengan kelancaran kegiatan belajar mengajar maka kami memohon untuk kepada segenap peserta untuk kembali melakukan daftar ulang via e-mail ke alamat e-mail kami : santritauhid@gmail.com

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 19, 2013 in Dakwah

 

Tag: , , , , , , ,

Larangan Beribadah Kepada Selain Allah

Larangan Beribadah Kepada Selain Allah

2010211012046s

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Kami mengutus sebelum engkau [Muhammad] seorang rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya; tidak ada ilah [yang benar] selain Aku, maka sembahlah Aku [saja].” (QS. Al-Anbiya’: 25)

Imam al-Baghawi rahimahullah menafsirkan makna perintah ‘sembahlah Aku’ dengan ‘tauhidkanlah Aku’ (lihat Ma’alim at-Tanzil, hal. 834)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 31, 2013 in Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , , , , , ,

Hakikat dan Kedudukan Tauhid

Hakikat dan Kedudukan Tauhid

DSC_0017

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Hikmah Penciptaan Insan

Allah ta’ala berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 16, 2013 in Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Urgensi Ilmu Sebelum Berkata dan Beramal

Urgensi Ilmu Sebelum Berkata dan Beramal

justcause2_7a

Sebagian salaf berkata, “Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki.” (lihat al-‘Ilmu, Fadhluhu wa Syarafuhu, hal. 93).

Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juli 27, 2013 in Kaidah Penting, Keutamaan

 

Tag: , , , , , , , , , , ,

Aswaja atau Bukan Aswaja?

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Salawat dan keselamatan semoga terlimpah kepada Nabi pembawa rahmat, pemimpin para rasul dan nabi-nabi. Amma ba’du.

Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 6, 2013 in Dakwah, Pemurnian Ajaran

 

Tag: , , , , , , , , , , ,

Mencukupkan Diri Dengan Tuntunan dan Menjauhi Bid’ah

Bid’ah secara bahasa artinya adalah perkara yang diada-adakan. Kalau ditinjau dari makna istilahnya, bid’ah artinya segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama yang menyelisihi pijakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik berupa akidah maupun amalan. Hukum dari bid’ah itu adalah haram berdasarkan firman Allah ta’ala (yang artinya), “Barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka Kami akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan yang dipilihnya, dan Kami akan memasukkannya ke dalam Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. an-Nisaa’: 115). Dan juga sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jauhilah oleh kalian segala perkara baru yang diada-adakan -dalam agama- karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid’ah, dan setiap bid’ah pasti sesat.” (lihat Syarh Lum’at al-I’tiqad oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal. 40 tahqiq Asyraf bin Abdul Maqshud)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 16, 2013 in Dakwah, Jalan Lurus, Pemurnian Ajaran

 

Tag: , , , , , , , , ,