RSS

Arsip Tag: Ikhlas

Kisah Selembar Kertas

4117

Selembar kertas, memang tidak setebal berjilid-jilid buku, namun bisa jadi selembar kertas ini begitu berarti. Selembar kertas yang ditempelkan di papan informasi. Selembar kertas yang berisi pemberitahuan jadwal pengajian di masjid ini atau di masjid itu.

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 11, 2014 inci Dakwah, Pelajaran Berharga

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Hakikat Mengenal Allah

mecca_hadj00

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan tentu mendambakan kesenangan, kenikmatan, dan ketentraman. Semuanya ingin bahagia. Entah dia seorang pejabat, karyawan, anggota dewan, pemimpin perusahaan, atau bahkan pengangguran.

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 24, 2014 inci Bersih Jiwa, Jalan Lurus, Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , , , , ,

Tiga Amalan Utama

hijau

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Tidaklah seorang hamba memberikan maaf -terhadap kesalahan orang lain- melainkan Allah pasti akan menambahkan kemuliaan pada dirinya. Dan tidaklah seorang pun yang bersikap rendah hati (tawadhu’) karena Allah (ikhlas) melainkan pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah.” (HR. Muslim di Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab [2588])

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 5, 2013 inci Keutamaan

 

Tag: , , , , , , , , , , ,

Tafsir Tauhid dan Syahadat Laa Ilaha Illallah

images

Makna Tauhid

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma, beliau menuturkan bahwa tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu ke negeri Yaman, maka beliau berpesan kepadanya, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan Ahli Kitab, maka jadikanlah perkara pertama yang kamu serukan kepada mereka syahadat laa ilaha illallah.” Dalam sebagian riwayat disebutkan, “Supaya mereka mentauhidkan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 25, 2013 inci Jalan Lurus, Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , , , , , ,

Makna dan Cakupan Ibadah

DSC_0846

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56). Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan bahwa makna ayat di atas adalah, “Sesungguhnya Aku menciptakan mereka tidak lain untuk Aku perintahkan mereka beribadah kepada-Ku, bukan karena kebutuhan-Ku kepada mereka.” (lihat Tafsir al-Qur’an al-Azhim [7/425]).

Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 10, 2013 inci Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , ,

Ringkasan Pelajaran at-Tarbiyah Bagian 1

1330779612135050028

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Amma ba’du.

Berikut ini adalah beberapa catatan dan rangkuman pelajaran yang telah berlalu. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semuanya. Wabillahit taufiq.

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 25, 2013 inci Pelajaran Berharga

 

Tag: , , , , , , , , , , ,

Kaitan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah

images

Pengertian Tauhid Uluhiyah

Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizhahullah menerangkan, “Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba, seperti dalam hal doa, istighotsah/memohon keselamatan, isti’adzah/meminta perlindungan, menyembelih, bernadzar, dan lain sebagainya. Itu semuanya wajib ditujukan oleh hamba kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan-Nya dalam hal itu/ibadah dengan sesuatu apapun.” (lihat Qathfu al-Jana ad-Dani, hal. 56)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 5, 2013 inci Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , ,

Konsekuensi Rububiyah Allah

background-web-running-images-nikeplus-global-hours-107735-0

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid itu sekedar tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah semata yang menciptakan alam sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang dari kalangan ahli kalam dan tasawuf. Bahkan, mereka menyangka apabila mereka telah menetapkan kebenaran hal ini dengan dalil maka mereka merasa telah mengukuhkan hakikat tauhid. Mereka beranggapan apabila telah menyaksikan dan mencapai tingkatan ini artinya mereka berhasil menggapai puncak tauhid. Padahal sesungguhnya apabila ada seseorang yang mengakui sifat-sifat yang menjadi keagungan Allah ta’ala, menyucikan-Nya dari segala sesuatu yang mencemari kedudukan-Nya, dan meyakini Allah satu-satunya pencipta segala sesuatu, tidaklah dia menjadi seorang muwahid sampai dia mengucapkan syahadat laa ilaha illallah; tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, mengakui Allah semata yang berhak diibadahi, menjalankan ibadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya.” (lihat Fath al-Majid, hal. 15-16)

Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada September 27, 2013 inci Bersih Jiwa

 

Tag: , , , , , , , , , , , , ,

Hakikat dan Bahaya Syirik

Hakikat dan Bahaya Syirik

river-1-smal

Syirik adalah menyamakan antara selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Syirik ini terbagi menjadi dua:

  1. Syirik akbar; yaitu segala sesuatu yang disebut sebagai kesyirikan oleh pembuat syari’at dan menyebabkan pelakunya keluar dari agama
  2. Syirik asghar; yaitu segala perbuatan atau ucapan yang disebut sebagai syirik atau kekafiran namun berdasarkan dalil-dalil diketahui bahwa hal itu tidak sampai mengeluarkan dari agama (lihat at-Tauhid al-Muyassar, hal. 20)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 10, 2013 inci Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Hakikat dan Kedudukan Tauhid

Hakikat dan Kedudukan Tauhid

DSC_0017

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Hikmah Penciptaan Insan

Allah ta’ala berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 16, 2013 inci Kaidah Penting

 

Tag: , , , , , , , , , ,