RSS

Arsip Tag: Aktifis

Untuk saudaraku…

Segala puji dan syukur semata-mata hak Allah ta’ala. Sholawat dan keselamatan semoga terlimpah kepada khalil ar-Rahman, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Amma ba’d.

Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada April 26, 2009 in Dakwah

 

Tag: , , ,