RSS

Arsip Tag: Pemilu

Bacalah, Wahai Harakiyin!

Berikut ini adalah fatwa Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani -semoga Allah menjaganya- [beliau adalah penulis buku Madarik an-Nazhar fi as-Siyasah yang diberi kata pengantar oleh Syaikh al-Albani dan salah seorang da’i dan ‘alim di Madinah] mengenai ‘pesta demokrasi’ yang pada hari ini telah dijadikan sebagai ‘medan jihad’ kaum Harakiyin di negeri ini, wallahul musta’an. Artikel ini kami ambil dari situs muslim.or.id. Semoga Allah membimbing bangsa ini untuk menjadi negara yang mengagungkan Tauhid dan Sunnah!

Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada April 4, 2009 inci Fatwa

 

Tag: , , ,

DEMOKRASI DAN PEMILU

Oleh :
Syaikh al-Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah
Syaikh al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan berlindung kepadaNya dari keburukan diri kita dan kejelekan amalan kita, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah niscaya dia akan tertunjuki, sedang siapa yang disesatkan Allah tiada yang mampu memberi petunjuk kepadanya.

Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 28, 2009 inci Pemurnian Ajaran

 

Tag: , ,